Egri Főegyházmegye: Egyházközségi családi nap a káli plébánián

magyar

Pünkösdhétfőn immár hatodik alkalommal rendezték meg a káli plébánián az egyházközségi családi napot, amely idén is sok résztvevőt vonzott. Ignácz Balázs, az egyházközség világi elnöke pünkösdre utalva beszélt az egyház közösségteremtő erejéről és arról, hogy kérjük a Szentlelket, hogy amit elkezdtünk évekkel ezelőtt, és amire szemmel láthatóan nagy igény van, azt a továbbiakban is tudjuk folytatni. Morvai János polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az összetartozás ereje abban is megmutatkozik, hogy mennyire tudunk együtt lenni és ünnepelni. A közösségi nap szentmisével kezdődött.

A megjelent mintegy 100 főt, fiatalokat és idősebbeket, egész nap különféle programok szórakoztatták, majd délután került sor a Tekergők Néptánc Egyesület előadására, amibe nagy örömmel kapcsolódott bele az idősebb korosztály is. A nap zárásaként Nyitrai Péter kántor orgonakoncertjét hallgatták meg a résztvevők.

Külön köszönet illeti Szendreyné Miskolczi Máriát, Kelemen Józsefnét és Nagy Nórát, akik a programok megszervezésében és lebonyolításában részt vettek - írta Artner Péter plébános.