Meghívó: Képviselő-testületi ülés - 2015. május 27.

Kál Nagyközség Polgármestere 2015. május 27-én 17:00 órára képviselő-testületi ülést hív össze.

Ülés helye: Százszorszép Napköziothhonos Óvoda - 3350 Kál, Dózsa György u. 2.

Napirend:

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről
  (előadó: Morvai János polgármester)
 2. Beszámoló a gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti szolgálat munkájáról
  (előadók: dr. Szabó Anikó jegyző, Peténé Pintér Erzsébet)
 3. A Százszorszép Napköziothhonos Óvoda vezetőjének tájékoztatója a tanévben végzett munkáról
  (előadó: Orosz Hajnal intézményvezető)
 4. A Tarna-menti Lovas  Sport és Hagyományőrző Klub beszámolója tevékenységükről, terveikről
  (előadó: Várkonyi Flórián elnök)
 5. Egyebek -- tájélkoztató a 2015. évi falunap várható programjairól

Kál, 2015. május 21.

Morvai János
polgármester

magyar