10/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közalkalmazottakat megillető juttatásokról