1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről

magyar