14/2010. (XII. 07.) Önkormányzati Rendelet az Anyakönyvi eljárás egyes díjairól

Meghatározatlan
Csatolmányok: