3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről