Civil szervezetek, alapítványok támogatása

A 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.) során meghatározásra került a civil szervezet fogalma. Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet (a párt kivételével) és az alapítványt. Általában spontán módon, kezdeményezésre, mozgalomból kinőve jön létre. A civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A szervezet közcélú tevékenységet és közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.
 

Kál Nagyközség Önkormányzata minden évben támogatást nyújt a Kálban tevékenykedő civil szervezetek számára. A 2015-ben nyújtott támogatások mértéke a táblázatban felsoroltak szerint alakult.

TÁMOGATÁS (Ft)

 

 

NÉV

2015

2016

2017

2018

Káli Polgárőrség

150.000

150.000

250.000

250.000

Erőemelő Sport Klub

100.000

100.000

100.000

 

„Kóborlók” Kispályás futballcsapat

30.000

 

 

 

Káli Iskola Tanulóiért Közalapítvány

200.000

100.000

180.000

100.000

„Nyitva van az Aranykapu” Káli Óvodás Gyermekekért Közalapítvány

50.000

50.000

80.000

80.000

Káli Lövész Sport Klub

100.000

40.000

 

50.000

„Stocking-Trade” Kispályás futballcsapat

30.000

30.000

30.000

 

Nefelejcs Nyugdíjasklub

60.000

70.000

70.000

100.000

Református Egyház

30.000

 

20.000

20.000

Tarna Menti Falvak Mozgáskorlátozottainak Egyesülete

1 db nyomtató

 

 

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

50.000

 

 

 

Magyar Vöröskereszt

 

50.000

 

 

Római Katolikus Plébánia

 

500.000

 

300.000

Kompolti Gyermekekért Alapítvány

 

40.000

 

 
Tarnamente Sport és Szabadidő Egyesület     300.000 300.000
magyar