8/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetés módosításáról

magyar