Álláshirdetés könyvtáros-informatikus munkakör betöltésére

A Kál Nagyközségi Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet könyvtáros informatikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 3350 Kál, Rózsa út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: nyilvános könyvtári feladatok ellátása, valamint a könyvtár informatikai rendszerének fenntartása, kezelése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, könyvtáros informatikus,
 • könyvtáros informatikus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • gyakorlott szintű internetes alkalmazások,
 • gyakorlott szintű levelező rendszerek (Lotus Notes, Outlook),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • cselekvőképesség,
 • jó szintű pedagógiai képességek,
 • kiváló szintű kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morvai János polgármester Úr nyújt, a (36) 487-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kál Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (748/2015), valamint a munkakör megnevezését (könyvtáros informatikus).

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 6.

magyar