Élelmezésvezető álláspályázat

Káli Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagyközségi Önkormányzat Konyhája

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3350 Kál, Fő út felső 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezésvezetői teendők ellátása, étlap összeállítása, anyag-kiszabás, megrendelések, a konyhai dolgozók szakmai irányítása. A konyha szabályszerű működésével kapcsolatos feladatok ellátása (HCCP betartása).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium, élelmezésvezetői szakképesítés,

§         élelmezésvezetői munkakörben töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         legalább 2 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         élelmezési szoftver ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz( mely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is)

§         végzettséget igazoló bizonyítványok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik, valamint hogy a pályázat elbírálását a képviselőtestület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morvai János polgármester nyújt, a 36/487-001-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Káli Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 520/2016., valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ph@kal.hu e-mail címen szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

magyar