Március 1. napjáig igényelhetnek csődvédelmet azok, akiknek lakóingatlana veszélyben van

2015. szeptember 1-én lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény, amely alapján a „magáncsőd” új jogintézményként került bevezetésre a magyar jogrendszerbe.
2015. november 14-én hatályba lépett a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló törvény módosítása, amely az adósságrendezési kérelmek benyújtása érdekében lehetőséget nyújtott egy egyszeri póthatáridőre. A módosítás lehetővé tette, hogy legkésőbb 2016. március 1. napjáig azok is kezdeményezhessenek adósságrendezési eljárást, akik a korábbi törvényi rendelkezések szerinti, az első időszakban rájuk érvényes határidőket már túllépték.
A 2016. március 1-jei határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A másik nagyon fontos változás, hogy a korábbiaktól eltérően nem csak a hitelintézeteknél, hanem a Megyei Kormányhivatalok Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályának Családi Csődvédelmi Szolgálatánál is lehetőség van az eljárás megindítására, a nyilatkozatok benyújtására.

Forrás: kormányhivatal.hu

magyar
Címkék: