Jelenlegi hely

Kál Nagyközség

Elhelyezkedés, megközelíthetőség

 • Kál Heves megye déli részén, a Gyönygyösi-síkon, 3519 fő lakossal helyezkedik el.  A települést északon Kápolna, észak-nyugaton Kompolt, észak-keleten Kerecsend, keleten Füzesabony, nyugaton Nagyút, délen Tarnabod, délkeleten Erdőtelek határolja.
 • A nagyközség megközelíthetősége, úthálózata kiemelkedőnek mondható. Nemzetközi és országos vasúthálózatba bekapcsolt település. Országos úthálózatba az M3-as autópályával kapcsolódik be. A nagyközségen át halad a Budapest-Hatvan-Miskolc vasútvonal, illetve a Kál-Kápolna- Kisújszállás mellékvonal.
 • A közigazgatási területünkön működő Autópálya Rendőrség Hatvantól Mezőkövesdig látja el feladatát.

Infrastruktúra

 • Közműhálózata teljes mértékben kiépült. Minden utcában van portalanított út, villanyvilágítás, gázvezeték, vezetékes víz, szennyvízhálózat és telefonkábel is behálózza a községet.

Kultúra

 • A valamikor polgári iskolával, óvónőképzővel és gimnáziummal rendelkező községben 2001-től esti tagozaton ismét van gimnáziumi oktatás. A gyermekeket jól felszerelt, esztétikusan berendezett óvoda és iskola várja.
 • Elkészült Kál címere és zászlója, s megjelent a "Kál története" című könyv.
 • Kál nagyközség történelmi múltjához képest erős kulturális hagyományokkal rendelkezik. Területén két kultúrház működik, a cigány kisebbség önmaga részére 1996-ban megépítette a saját kultúrházát. Évről évre visszatérő rendezvények, kulturális események színesítik a helység lakosainak életét, melyre más településekről is érkeznek látogatók.
 • Az önkormányzatnak közművelődési és iskolai könyvtára van.
 • A templomot újrafestették, padfűtéssel és díszkivilágítással látták el, a római katolikus temetőben kialakították a Hősök Kertjét.

Egészségügyi ellátás

 • 1995 őszén két új orvosi rendelő épült szolgálati lakással, fogorvos, gyermekorvos és két körzeti orvos várja a betegeket. Felépült a korszerű gyermek- és anyavédelmi épület.
 • A két házi- és egy gyermekorvoson kívül fogorvosi szakrendelés, nőgyógyászati és reumatológiai szakrendelés várja a betegeket, valamint munkaegészségügyi orvosi ellátást is igénybe vehetnek a környék és a település lakói. Mentőállomása 1991-től van, s a 2 db mentőkocsija a megye egész területére mozgósítható.
 • Szociális intézményei közül az idősek ellátását biztosító Tarna Menti Szociális Központ mikrotérségű.
 • Kál büszkesége a tanuszoda és a 20 férőhelyes Szociális Otthon, a kibővített idősek klubja épülete.

magyar