Tájékoztató a Helyi Iparűzési Adóval kapcsolatos változásokról

Meghatározatlan

A vállalkozók 2021. január 1-jétől nem az önkormányzati adóhatósághoz, hanem kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz kötelesek benyújtani az esedékes és megelőző években esedékessé vált helyi iparűzési adóbevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el:

https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA

Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik. A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Kál Nagyközségi Önkormányzat Helyi Iparűzési Adó beszedési számla:

61900105-15100656

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély, az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett iparűzési adóalany (őstermelő) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja az önkormányzati adóhatóságnál.

Erre vonatkozó nyomtatványok a Pénzügyminisztérium honlapján https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/?_preview=7b3ee62d-7382-8628-b386-0000551ca45b illetve az önkormányzat www.kal.hu honlapján is elérhetőek.

A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évi adóelőleg csökkentés lehetőségéről rendelkezett.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A nyilatkozat benyújtási határideje: 2021. február 25.

mely az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. A nyomtatvány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján elérhető.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára – akik ezt a kedvező adózást választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkormányzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adóösszeget.

Fontos azt is tudni, hogy ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25. időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű előlegfizetés lehetőségével, azaz ő – előleg mérséklés hiányában /Art. 69. § /- csak a 2021. adóévi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

Csatolmányok: