ASP Központhoz csatlakozás

A Káli Polgármesteri Hivatalban egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások kerülnek bevezetésre a 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével 2017. január 1. napjától.

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PROJEKT CÍME:
KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ
VALÓ CSATLAKOZÁSA                                                                                                                                 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 6.993.288,- FT

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018. 06. 30.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KÖFOP-1.2.1 – VEKOP-16-2016-00536

A Hivatal a keretrendszer és az alábbi 7 szakrendszer (iratkezelő rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer) igénybevételével csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez. Jelen projekt által tervezett fejlesztés megvalósítása elengedhetetlen az ASP Kormányrendeletben meghatározott határidőben történő megvalósítása érdekében.

 

Projekt tartalma:

Az ASP projekt segítségével az Önkormányzati Hivatal egységes informatikai háttérre alapozott, központi adatkezelő rendszert vezet be.

A projekt keretein belül az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani. Keretrendszer bevezetése, a szakrendszerek zökkenőmentes kiszolgálása céljából. Önkormányzati Adózási alrendszer törvényi megfelelés értelmében, a helyi adóztatási feladtok teljes körű ellátása céljából. Gazdálkodási alrendszert az önkormányzat pénzgazdálkodásának tervezése, könyvvezetés és ellenőrzési feladatok ellátása céljából. Az iratkezelő rendszert a komplex dokumentumkezelés megvalósítása érdekében. Az ingatlanvagyon-kataszter rendszert a meglévő ingatlan nyilvántartás naprakész kezelésének megvalósítására. A hagyatéki leltár rendszert az egységes és naprakész hagyatékkezelés megteremtésére. Az Ipar kereskedelem rendszert az érintett helyi vállalkozások, törvényben nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzati települési portál rendszert az ügyfelek tájékoztatásának naprakésszé tétele érdekében, valamint az az elektronikus űrlap-szolgáltatást az elektronikus ügykezelés bevezetése érdekében.
ASP adatkörök és feladatok (a feladat minden esetben a vonatkozó jogszabálynak való megfelelés, azon adatok rögzítési lehetőségének megteremtése, amely alapján a feladat ellátásra kerül).
Gazdálkodási rendszer: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, továbbá a 3., az 5–10. és 14–16. mellékletben előírt aggregált adattartalom.
Önkormányzati adórendszer: A 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet [a továbbiakban: 37/2015 (XII. 28.) NGM rendelet] mellékletei szerinti adatok.
Ingatlanvagyon-kataszter rendszer: A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok.
Iratkezelő rendszer: A 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet mellékletei szerint meghatározott adatok.
Ipar- és kereskedelmi szakrendszer: Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari-, és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai:
–    a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
–    a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. melléklete
–    a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelete 1. melléklete – a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. §-a – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 4. §-a a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyszolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok.
Hagyatéki leltárrendszer: – A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet szerinti
Elektronikus ügyintézési folyamat: Az ASP adó és ipar-kereskedelmi szakrendszerekhez kapcsolódóan 3 ügytípus elektronizációja az ASP Hivatali Portál szolgáltatás bevezetésével.
A megvalósítás részeként pályázó az ügyintézési folyamat szabályozását, az érintett ügyek űrlapjainak elkészítését vagy testreszabását, elektronikus ügyintézési segédlet elkészítését, illetve az ügyintézők elektronikus ügyintézési kompetencia fejlesztését, helyi rendelet alkotását, valamint az érintett állampolgárok és vállalkozások tájékoztatását tervezi.

 

Meghatározatlan