Zsúfolásig megtelt hívekkel a felújított káli református imaház

Hálaadó istentiszteletet tartott az immár önálló káli református egyházközség.

Hálaadó istentiszteletet tartottak a napokban Kálban, a felújított református gyülekezeti házban. Az imatermet zsúfolásig megtöltötték a helyi és más településekről érkezett református hívek, valamint az ünnepi eseményre meghívott vendégek. Jelen volt Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kornányhivatal főispánja, Morvai János, Kál polgármestere és a nagyközség képviselő-testületének tagjai, Gordos Attila, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperese, Ferenczfi Zoltán átányi református lelkipásztor, aki a káli gyülekezet lelkésze is egyben, Pocsai Júlia nyugalmazott református lelkipásztor, Hajdu László maklári református lelkipásztor, dr. Lengyel Gyula Erdőtelek, illetve Kakuk Ferenc Detk és Kápolna római katolikus plébánosai, Szendreiné Miskolci Mária, a káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola igazgatója, továbbá Ignácz Balázsné, a káli Százszorszép Napközi Otthonos óvoda vezetője, valamint Besenyei András kompolti mecénás, vállalkozó, önkormányzati képviselő. Jelen voltak Átány református gyülekezete presbitériumának tagjai, és a felsőtárkányi református gyülekezet énekesei is.

Köszöntőjében dr. Domoszlai Csaba káli presbiter arról beszélt, hogy Kálban hosszú ideje jelen van a református vallás. 

– A lakosság többsége római katolikus vallású, de 8-10 százaléka református. Írásos emlékek leginkább a 20. század elejétől állnak rendelkezésre. A felújított gyülekezeti ház épületét mintegy 100 évvel ezelőtt egy külföldre kitelepült család ajánlotta fel a református egyháznak azzal a határozott szándékkal és céllal, hogy a helyi református közösség vallásgyakorlásához helyszínül szolgáljon. A múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben itt zajlott a református hitoktatás. Akkor még a maklári egyházközség szórványgyülekezeteként működtünk. 2019-ig több évtizeden át Pocsai Júlia volt a lelkipásztor. Helyettesítő lelkészek szolgáltaival telt néhány hónap átmeneti időszak, majd, immár három éve Ferenczfi Zoltán szolgál Kálban. Ő vetette fel azt a gondolatot, hogy önálló egyházközséget hozzunk létre nagyközségünkben a még szervezettebb vallásgyakorlás érdekében. A gondolatokat tettek követték, és 2022 végén valósággá vált az elgondolás: önálló szervezeti renddel, presbitériummal, anyakönyvvel, adószámmal – tehát önálló jogi személyiséggel rendelkező helyi egyházközséget sikerült megalakítanunk. Már ezt megelőzően felvetődött az is, hogy az épületet pályázati forrásból felújítsuk. Ferenczfi Zoltán révén, valamint az Egervölgyi Református Egyházmegye támogatásával, Gordos Attila hatékony szervező munkájával sikerült a pályázatot elnyerni. A beruházás egyrészt épületfelújítást, másrészt energetikai korszerűsítést jelentett az elmúlt időszakban. Hamarosan indul az egyházközségünk önálló facebook oldala is – foglalta össze dr. Domoszlai Csaba.

Gordos Attila esperes elmondta, hogy a korszerűsítésre az egyházmegye nyújtott be a Magyar Falu Programba (MFP) pályázatot, mivel az ingatlan az egyházmegye tulajdona. 

– A tervek 2019-20-ra készültek el. Kirajzolódott, hogy a nyílászárók cseréje, a külső szigetelés, az elektromos hálózat teljes újrahúzása szükséges a régi konvektoros fűtés radiátorosra cserélése mellett. A tetőre 5,4 kilowattos napelem került. Megújultak a burkolatok, a falak, és sor került a nem túl szerencsés elhelyezkedésű konyha és fürdőszoba átalakítására. Az építész egy szép homlokzatot is megálmodott erre a kis házra. Az MFP pályázatán 25 millió forintot nyertünk az építésre. Az egyházmegye ezt az összeget saját forrásból 2,5 millió forinttal toldotta meg a menedzsment, a műszaki ellenőrzés költségeire, plusz félmillióval néhány kisebb volumenű javítanivalóra. A kivitelezővel 2022 márciusában írtuk alá a szerződést, és az év nyarán be is fejeződött a munka – részletezte Gordos Attila.

Ignácz Balázs főispán arról beszélt, hogy kettős szerepben jelent meg az eseményen: egyrészt képviselte a magyar kormányt, amely a MFP révén biztosította a forrást a felújítására, másrészt pedig káli lakosként vett részt az ünnepségen.

– Külön öröm ezért számomra a fejlesztés. Szeretném kiemelni, hogy a magyar kormány 2010 óta nagyon komoly forrásokat biztosít az egyházi közösségeknek. A vidék ereje óriási. Magyarország akkor lesz sikeres, fejlődőképes, ha a vidék megkapja a fejlődés lehetőségeit. Akkor lesz életképes egy vidék, akkor tudjuk a fiataloknak vonzóvá tenni a helyi kis közösségeket, magukat a településeket, ha minden körülmény biztosított – ezek elengedhetetlen része az, hogy templomok, imaházak legyenek. Kiemelt fejlesztési célok ezek is a kormányzat számára – fogalmazott Ignácz Balázs.

Morvai János káli polgármester gratulált a református gyülekezetnek az imaház megszépítéséhez.

– Mindig azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, milyen vallásúak vagyunk. A legfontosabb a hit. Higgyünk magunkban, a terveinkben, és akkor bármit meg tudunk valósítani. Ez az imaház is egy remek hely arra, hogy akár a fiatalok, akár az idősebbek tovább vigyék a hitet. Az önkormányzatunk eddig is pozitívan állt hozzá az ilyen kezdeményezésekhez, és ezután is így tesz. Az anyagi forrásaink végesek, de amit tudunk, segítünk a káli reformátusoknak is – mondta Morvai János.

Az ünnepélyes megnyitót követő hálaadó istentiszteleten Gordos Attila esperes igehirdetését hallgathatták meg a jelenlévők, majd fogadás zárta az ünnepi alkalmat. 

 

Forrás: Heol.hu

Meghatározatlan