Jelenlegi hely

Polgármesteri Hivatal

A Káli Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat hivatásos szakmai apparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Alapvető feladatunk, hogy a Képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezzük és biztosítsuk az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését.

Hivatalunk legfontosabb hatáskörei és feladatai:

  • ellátjuk az önkormányzati testületi szervekhez (Képviselő-testület, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, valamint a belső munkaszervezési és igazgatási teendőket;
  • előkészítjük és végrehajtjuk a testületi szervek önkormányzati döntéseit;
  • ellátjuk a központi államigazgatási szervek megbízásából az önkormányzat, illetve hivatalunk számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészítjük döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodunk e döntések végrehajtásának megszervezéséről.

Az önkormányzati és állami igazgatási ügyek intézése olyan közhatalommal végzett tevékenységet takar, amikor a hatás- és illetékességi körünkbe tartozó egyedi ügyekben a jogszabályok alapján kell döntenünk, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítanunk. Egyes esetekben döntünk a jogalanyok közötti jogvitákban, érvényesítjük a jogalanyok jogait és kötelességeit.

 

 

magyar