Bizottságok

A Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletében a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, döntések végrehajtásának szervezésére, a döntések összehangolására, véleményezésére és ellenőrzésére három állandó bizottságot hozott létre. A Képviselő-testület a bizottságokra döntési és hatósági jogköröket ruházott, melyek saját belső működési szabályaikat saját maguk határozzák meg.

A Képviselő-testület állandó bizottságai:

A bizottságok általános feladatai:

  • a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése;
  • a Képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel;
  • valamely előterjesztés vagy önálló indítvány sürgős tárgyalásának kezdeményezése;
  • bizottsági ajánlástétel;
  • a Képviselő-testületi döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése;
  • a feladatkörükbe utalt előterjesztések elkészítése;
  • mindazoknak a hatásköröknek az ellátása, melyeket törvény vagy a Képviselő-testület a bizottság hatáskörébe utal.
magyar