Civil szervezetek, alapítványok, egyesületek támogatása

A 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.) során meghatározásra került a civil szervezet fogalma. Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet (a párt kivételével) és az alapítványt. Általában spontán módon, kezdeményezésre, mozgalomból kinőve jön létre. A civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A szervezet közcélú tevékenységet és közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.
 

Kál Nagyközség Önkormányzata minden évben támogatást nyújt a Kálban tevékenykedő civil szervezetek számára. A támogatások mértéke a táblázatban felsoroltak szerint alakult.

magyar