Polgármesteri Hivatal

A Káli Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzat hivatásos szakmai apparátusa. Rendeltetése az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Alapvető feladatunk, hogy a Képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezzük és biztosítsuk az állampolgárok államigazgatási ügyeinek szakszerű intézését.

Hivatalunk legfontosabb hatáskörei és feladatai:

  • ellátjuk az önkormányzati testületi szervekhez (Képviselő-testület, bizottságok) kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az önkormányzati képviselők munkájának segítését, valamint a belső munkaszervezési és igazgatási teendőket;
  • előkészítjük és végrehajtjuk a testületi szervek önkormányzati döntéseit;
  • ellátjuk a központi államigazgatási szervek megbízásából az önkormányzat, illetve hivatalunk számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészítjük döntésre az államigazgatási ügyeket és gondoskodunk e döntések végrehajtásának megszervezéséről.

Az önkormányzati és állami igazgatási ügyek intézése olyan közhatalommal végzett tevékenységet takar, amikor a hatás- és illetékességi körünkbe tartozó egyedi ügyekben a jogszabályok alapján kell döntenünk, jogokat és kötelezettségeket kell megállapítanunk. Egyes esetekben döntünk a jogalanyok közötti jogvitákban, érvényesítjük a jogalanyok jogait és kötelességeit.

Bízom benne, hogy oldalainkon keresztül bemutathatjuk hivatalunk működését és segíthetjük Önt az ügyintézésben. Személyes ügyintézés céljából munkatársaimmal az elérhetőségek, ügyfélfogadási időpontok oldalon feltüntetett címen és időpontokban állunk rendelkezésére.

dr. Szabó Anikó
jegyző

magyar