Meghívó: Képviselő-testületi ülés - 2015. április 21.

Kál Nagyközség Polgármestere 2015. április 21-én 14:30 órára képviselő-testületi ülést hív össze.

Ülés helye: Tarna-menti Szociális Központ - 3350 Kál, Fő út felső 11-13.

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről (előadó: Morvai János polgármester)
  2. 2014. évi zárszámadás elfogadása (előadó: Morvai János polgármester)
  3. Tájékoztatás a belsőellenőrzés tapasztalatairól (előadó: dr. Szabó Anikó jegyző)
  4. Beszámoló a szociális ellátások felülvizsgálatáról (előadó: dr. Szabó Anikó jegyző)
  5. Szociális Központ vezetőjének tájékoztatója az intézmény munkájáról (előadó: Molnár Józsefné intézményvezető)
  6. Lövész Klub beszámolója ez évi munkájukról, terveikről (előadó: Komlósi Sándor elnök)
  7. Egyebek

Kál, 2015. április 13.

Morvai János
polgármester

magyar