Változott a mezőgazdasági őstermelői tevékenységet szabályozó rendelet

2016. január 01-től az őstermelőként végzett mezőgazdasági tevékenység szabályait a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII.28.) Kormányrendelet határozza meg.

Az alábbiakban az őstermelői tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb szabályokat foglaljuk össze:

1. Az őstermelő az érvényes igazolványt az annak ellenőrzésére jogosult szerveknek felhívásra köteles bemutatni.

2. Az igazolvány mellékletét képező értékesítési betétlap szabályszerű vezetésére gondot kell fordítani. Fontos tudni, hogy az értékesítési betétlapba bejegyzést az őstermelő, illetve a felvásárló kifizető tehet. Az értékesítési betétlapon negyedévenként összesítve kell a saját értékesítésből származó bevételeket feltüntetni, a felvásárlónak történő értékesítéseket pedig egyenként kell az értékesítési betétlapra felvezetni.

3. A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.

4. A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti.

5. Új előírásként jelentkezik, hogy 2016. évtől a termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

Az igazolvány használatának jogszerűségét, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzését továbbra is a megyei Kormányhivatal végzi. Kérünk minden őstermelőt, hogy működése során legyen tekintettel a fenti előírások betartására, mivel azok megszegése akár az őstermelői igazolvány helyszínen történő visszavonását vonhatja maga után.

Forrás: kormányhivatal.hu

magyar