7/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet a nevelési, oktatási és szociális intézményekben folyó étkeztetésről és a fizetendő térítési díjakról