Szociális és Egészségügyi Bizottság

A Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló 9/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletében hozta létre – állandó bizottságként – a Szociális és Egészségügyi Bizottságot.

Tagok:

 •  Peténé Pintér Erzsébet – elnök
 •  Károlyiné Kiss Ida – bizottsági tag
 •  Szaniszló Zsolt – bizottsági tag
 •  Gyurovics Erzsébet – külsős bizottsági tag
 •  Kekszné Tóth Tímea – külsős bizottsági tag

Feladatok (a bizottságok általános feladatai mellett):

 • az önkormányzat szociális célokra fordítható pénzeszközeinek megvitatása és véleményezése;
 • a szociális ellátás folyamatos felügyelete;
 • a szociális intézmények működésének vizsgálata;
 • a Képviselő-testület elé kerülő szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztések előzetes véleményezése;
 • összehangolja az önkormányzat működési területén az egészségügyi és szociális ágazati tevékenységeket.

Hatósági (átruházott) jogkörök:

 • helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó segélyek megállapítása;
 • a szakmai munka eredményességének ellenőrzése és értékelése.
magyar