Ügyrendi Bizottság

A Kál Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ) szóló 9/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendeletében hozta létre – állandó bizottságként – az Ügyrendi Bizottságot.

Tagok:

 • Dr. Domoszlai Csaba Viktor – elnök
 •  Csiffáry Róbert – bizottsági tag
 •  Károlyiné Kiss Ida – bizottsági tag

Feladatok (a bizottságok általános feladatai mellett):

 • a képviselő-testületi ülés titkos szavazásának lebonyolítása;
 • az SZMSZ véleményezése, szükség esetén kezdeményezi annak megváltoztatását, vizsgálja a hatályosságát;
 • figyelemmel kíséri a bizottságok jogszerű működését;
 • javaslatot tesz esetleges bizottság megválasztására, megszüntetésére;
 • javaslatot tesz zárt ülés elrendelésére;
 • figyelemmel kíséri a helyi rendeletek hatályosságát;
 • meghirdetett álláspályázatok véleményezése, testület elé terjesztése;
 • díszpolgári cím odaítéléséhez szükséges eljárás lefolytatása.

Hatósági (átruházott) jogkörök:

 • vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok (gyűjtés, nyilvántartás, ellenőrzés) ellátása;
 • összeférhetetlenség vizsgálata.

A bizottság előzetes véleményezésével terjeszthető a Képviselő-testület elé:

 • az SZMSZ módosítása;
 • a rendeletek és azok módosításai.
magyar